Garov brny

Brny dvojkrdlov

Dvojkrdlov garov brny s tradin, hoci teraz menej asto pouvan na uzatvorenie vstupu gare alebo obchodnch priestorov, skladov.

Cel kontrukcia dver je vyroben z uzatvorench pozinkovanch profilov. Robustn pnty, dvern kovov zmok, gumov tesnenie po obvode a vstuhy garovch krdel s zrukou vysoko-kvalitnho dizajnu.

Dvojkrdlov brny mu by v niekokch variantoch, s jedno alebo dvoma krdlami. Rozdelenie me by symetrick alebo asymetrick. Je mon vloenie dodatonch vstuh krdel brny, o je dleit u brn s vekmi rozmermi.

Jednou z hlavnch vhod je monos monte brny licujcej so stenami a nadpram (mont priamo do otvoru). V mnohch prpadoch je to jedin typ garovch brn umoujci uzatvorenie gar bez nutnosti alch nkladov.