Garov brny

Brny roletov

Roletov brny s vrobky kombinujce sofistikovan technolgie a pohodlie.

Rovnako ako pri brnach segmentovch, brny roletov umouj parkovanie vozidila tesne k brne, alou vhodou je zrolovanie brny k stropu, a tm sa etr miesto vo vntri gare.

Plocha brny je prevdzkovan vo zvislom smere a navinut na hriade. To umonuje parkovanie hne k brne, o je obzvl᚝ dleit pre mal gare. Povrch je vyroben z hlinkovch profilov LG-77 vyplnench bezfrenovou polyuretnovou penou a s odoln voi mechanickmu pokodeniu, a poskytuje dobr tepeln izolciu.

Zaha spodn tesnenie a zaisuje perfektn prinavos dolnej asti brny na podlahu a kopruje drobn nerovnosti ternu. tandardne je brna vybaven elektrickm pohonom a spustenie pomocou spnaa zvntra.

Dodatone je mon pripoji extern spna, kov, rovnako ako diakov ovldanie a fotobunku, o vrazne zvyuje pohodlie bez ohadu na poveternostn podmienky.

Do profilov v brne je mon integrova zasklenie, ktor zabezpe lepiu rove osvetlenia interiru. Brny sa vyrbaj v niekokch farbch z palety RAL a farieb podobnch drevu.