Garov brny

Plechov gare

Plechov gare vonostojace s funknm a lacnm rieenm pre ochranu Vho vozidla alebo inho hmotnho majetku proti poveternostnm vplyvom, rovnako ako proti krdei. Kontrukcia gar je z pozinkovanch oceovch nosnkov. Steny s pokryt trapzovm plechom - lichobenk T10, pozinkovan alebo potiahnut vrstvou organickch farieb z palety RAL. Strecha je taktie z trapzovho plechu - lichobenk T14.

Plechy s pripojen ku kontrukcii pomocou nitov a stren oceov plechy skrutkami s tesnenm. tandardn gar je vrtane vklopnej brny. Existuje monos intalcie brny dvojkrdlovej a al vstup umiestnen v bonej alebo zadnej stene. Vstavba gar je jednoduch a rchla.

Gare s vyrban v dvoch zkladnch rozmeroch 3000x5000x2100x1900 a 3000x6000x2200x1900 ( x H x V x H vpredu vzadu). Taktie gare s monosou prispsobenia na plochu do 28 m2.