Hlinkov okn a dvere

Okenno-dverov


NT40


V tom systme vyhotovujeme ahk kontrukcie: prieky, steny, dvere. Profily v hore uvedenom systme maj hbku 40mm a nemaj termickej izolcie. S vhodn pre vyhotovenie kontrukci nerozdelench miestnosti o rznych teplotch. Mono v nich pouva vplne o hrbke do 25mm.

NT50


Tento systm sa charakterizuje profilmi o hbke 52mm, aj nedostatkom termickej izolcie. Vyhotovujeme z neho okn, vitrny, vetrolapy, boxy VC, podvacie okienka, posuvn a zasvacie dvere. Z dvodu vej tuhosti dvaj monos realizcie kontrukci o vch rozmeroch. V tom systme mu by pouvan vplne o hrbke do 40mm.

NT52


Profily tohto systmu o hbke 52mm maj termick izolciu a s vhodn pre vborn vyhotovenie kontrukci, ktor rozdeuj miestnosti o rznych teplotch napr.: vonkajch okien aj posuvnch a zasvacch dver, mench kontrukci ako vitrna alebo prieka o ubovonch rovnch a priestrannch tvaroch. V tomto systme mono pouva vplne o hrbke do 40mm.

NT60


Tento trojkomorov systm m vek gamu profilov, ktor dovouj budova von vonkajie kontrukcie o znanch rozmeroch, rznych tvaroch a funkcich. Z dvodu kontrukcii a hbky profilov - 60 mm spja v sebe vborn termick aj odoln vlastnosti. Odporan je najm pre miesta, ohrozen intenzvnou prevdzku, dvere a priehrady v obchodoch, kolch a nemocniciach aj v individulnom stavebnctve. V tom systme mono pouva vplne o hrbke do 45mm napr.: jednotn skl aj v balkoch 2 a 3 sklenench, panely PVC a hlinka, drevotrieskov dosky, vitre.

NT68


Trojkomorov systm termick izolovan, uren pre vyhotovenie elementov vonkajej zstavby. V tomto systme odporame zkaznkom tieto realizcie v prpade kedy objednvan kontrukcie maj vek rozmery. Hbka profilov - 68mm dva obzvl᚝ viu tuhos kontrukci aj viu termick izolciu. V tomto systme vyhotovujeme vitrny, okn a prieky o ubovonch rovnch a priestrannch tvaroch. Vplne mu ma hrbku do 56 mm napr.: skl v balkoch 2 a 3 sklenench, panely PVC a hlinka, drevotrieskov dosky, vitre.

NT78


Tento systm odporame najm zkaznkom, ktor chc minimalizova straty tepl. Kontrukcia a hbka profilov - 78mm dovouje vyhotovi kontrukcie o vemi vhodnch termickch vlastnostiach. Tento systm najm odporame pre stolrske vrobky v individulnom stavebnctve pre vek presklenia. Monos pouva vplne o hrbke 60mm dovouje pouva v ostatnch tepelnch systmoch okrem vplne aj balky 3 sklenen o vekch rozmeroch.

SL600/900


S to systmy okien a balknovch dver na zasvanie. Systm SL 600 - "zimn", a SL 900 - "tepl" s termickou vlokou. Tento systm odporame tam kde v prpade nedostatku priestoru je spen nhrada zasvacch krdiel - zasvacmi na koajniciach. V tomto systme je mone vyhotovi kontrukcie 2 a 3 koajnicov a presvan krdla mu ma znan rozmery. S vhodn pre vntorn priehrady aj pre rozdelenie miestnosti o rznych teplotch.