Hlinkov okn a dvere

Protipoiarne


V naej ponuke s aj protipoiarne stolrske vrobky. Realizujeme objednvky a dodvky vntornch a vonkajch dver triedy El 30 a El 60 v triede dymotesnosti Sm a Sa, aj vntornch a vonkajch protipoiarnych stien v triedach El 15, El 30, El 45, El 60. Pouvan nami materily a rieenia dovouj vykona kad (aj oblkov) kontrukciu, ktor zabezpeuje bezporuchov dlhodob prevdzkovanie nho vrobku.

Certifikty