Hlinkov okn a dvere

Zimn zhrady


Zaoberme sa projektovanm, predajom a montou zimnch zhrad. Nae kontrukcie tvorme z vysokej kvality materilov, projekty tvorme individulne pre potreby a vkus zkaznka. Rozmanitos rieenia aj kontrukci dovouje zaprojektova a montova zimn zhradu o vemi rznych kontrukcich. Zimn zhrady a oranrie zskavaj oraz viu popularitu v naej krajine. Vhodn zariadenie zimnej zhrady zv bytov plochu a bude tvori dodaton miestnosti v dome a v om nachdzajca sa mikroklma bude vyhovova relaxu. Ak m pripojenie centrlneho vykurovania me sli na zimovanie zhradkrskych rastln o dovouje by nezvislm od aktulneho zimnho poasia v priamom kontakte s prrodou.