Plastov okn a dvere

Eforte


Systm Eforte umouje zabudovanie skla v okennch krdlach do hbky 20 mm, m je zaruen optimlna povrchov teplota v oblasti zasklievacej lity.

profil

  • vynikajce tepelno-izolan vlastnosti pri stavebnej hbke 84 mm a pouit benej oceovej vstuhy tepeln priestupnos rmom U(f)=0,95 W/m2.K
  • rka zasklenia 24-56 mm
  • elegantn dizajn
  • cenovo vhodn rieenie pre nzkoenergetick a pasvne domy
  • univerzlne pouitie pre novostavby, renovcie, priemyseln objekty a bytov domy
  • irok ponuka farieb aj pre pasvne domy, vrtane 5 metalickch farieb Titanium Plus

kovanie

Okno Eforte je vybaven kovanm Titan AF od renomovanho vrobcu SIEGENIA-AUBI, ktor sa okrem inho vyznauje originlnymi inovanmi technolgiami, ako napr.: patentovan valcov kb, automatick zdvihk krdla (zaruuje nleite umiestnenie krdla v rme), nastaviten prtlan pnt (zvyuje tesnos okna) alebo poistka proti nesprvnej polohe kuky. Kad otvravo-sklopn krdlo okna Eforte je okrem hore uvedench prvkov kovania Titan AF vybaven mikrovetranm a prvm stupom zabezpeenia proti vlmaniu, teda rohovm prvkom a poistkou proti vypeniu.

skl

tandardne sa v oknch Eforte pouvaj izolan dvojskl 4x16x4 Planitherm Futur (nzkoemisn vrstva), vyplnen plynom (argn) s priepustnosou K<1,0 W/(m2*k). S to tzv. "tepl" skl, ktor maj na svojom povrchu nanesen vrstvu oxidov kovov.